تولد ريحانه
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٢  کلمات کلیدی:

نسيم صبحگاهی بوسه بر زمين ساييد و اشعه طلايی روز ، سينه ی افق را شکافت ، دروازه ی سحر باز شد ، صبحی خجسته ، روزی مبارک ، روزی که با تمام روزها متفاوت بود و بدين ترتيب بود که شادی و سرور بر همه جا دامن کشيد ، تولد گوهری پاک رقم خورد و برق شعف و اشک شوق از ديدگان پدر و مادری رخسارشان را جذابيتی خاص بخشيد.

نمودار وجودشان قلبی آکنده از عشق و مهربانی و سرودشان تسبيح و حمد پروردگار و دعای خيرشان کمال سعادت برای اين مولود.

ريحانه عزيز ، دختر صبور و مهربانم !

بار ديگر ميانه فصل زمستان رسيد و خاطره ی گشودن چشمان مهربانت به دنيای خاکی زنده گشت. آمدنت را آن روزها با شوق به انتظار نشسته بوديم تا وجود ريحانه ی مهربان را در جمع کوچکمان احساس کنيم و تو در چهاردهمين روز ماه سرد بهمن ۷۶ پا به قطعه ای از دنيای خاکی نهادی ، تو آمدی با غنچه های لبخند بر ديدگانت ، آمدی با چشمان مهربانت ... اما چه زود شادی هايی را که برای آينده ات در رويای خويش ساخته بوديم محو شد و تو از همان ابتدا به جای آشنايی با واژه های آرامش ، شادی و خنده با واژه های درد ، اشک ، استقامت ، صبر و اميد آشنا شدی .

گرچه جسم بيمار و قطرات اشکهای پاکت جمع کوچکمان را بيش از پيش افسرده می کند اما روح بلند ، صبور و مهربانت قلبمان را به ساحل آرام دريای مهر الهی می رساند ، چرا که بر اين باوريم که سرای خاکی کشتزاری بيش نيست که برای سربلندی در پيشگاه احديت ، کشتزار وسيع الهی دانه های مهر ، عشق ، صداقت و صبر را طلب می کند.

هشتمين بهار عمر وجود نازنينت را در حالی جشن می گيريم که دستانمان همچنان بسوی مهربانترين مهربان بلند است و آرزو داريم که مهر لايزالش در قلبمان سايه گستر باشد.

 

ريحانه جان تولدت مبارک

کلیپی در سوگ حضرت رقيه ( س ) با صدای ريحانه


 
شکفتن و سبز شدن در انتظار توست !
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۳  کلمات کلیدی:

آنه !

    تکرار غريبانه روزهايت چگونه گذشت

                            وقتی روشنی ِ چشمهايت

                            در پشت پرده های مه آلود اندوه

                                                                  پنهان بود.

با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکی ات

                                      از تنهايی معصومانه دستهايت

آيا می دانی که در هجوم دردها و غمهايت

                             و در گير و دار ملال آور دوران زندگی ات

                                             حقيقت زلالی درياچه ی نقره ای نهفته بود.

آنه !

اکنون آمده ام تا دستهايت را

                  به پنجه ی طلايی خورشيد دوستی بسپاری

                                    در آبی بيکران مهربانی ها به پرواز درآيی.

و اينک آنه

شکفتن و سبز شدن در انتظار توست

در انتظار توست.