دماوند درد شد !
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱٩  کلمات کلیدی:

چقدر امروز دلم می گیرد

                و چه بوی سفری می خواهد .

وقتی آنروز بهداشت

               آمپول هوا تزریق می کرد

                                       ریحان را ،

                                     قانون اساسش را کم می کرد

                                     می فروختش به استاندارد

                                     استاندارد انتفاع تزریق می کرد به قانون .

 نمی داند قانون ،

              که هوا دارد درد ،

                                اشک معنا دارد .

و لباس ریحان

                  خیس از اشک !

                  انتفاع دارد برای قانون.

                                به زمین می افتد ، اشک ، اشک.

 

مدرسه ها چه گرانند امروز

انتفاع اند همه

بخشی از سهم اساس ، خرج تعلم شده است

                                                     و تعلم دارا .

چشم ریحان ، اشک ریحان ،

              ذهن او آشفته است

              انتفاع ، تزریق هوا

مدرسه انتفاع می خواهد

                        بفروشد آن را ،

اما

روپوش سرمه ایی  جیب ندارد

دیدگانش اشک دارد

کوله پشتی سنگین ، و درونش جغرافی است

درس جغرافی است امروز

رشته کوه البرز

و دماوند اینجاست

به همین علت کوله اش سنگین است

چه عظمت دارد ، گل بنفشی دارد و درختان بلند

آسمان آبی ، رود جاری ، هست درعکس پدر اینجا ،

                                                        در جغرافی

پدرم کو ، کجاست ؟

شاد نیست ریحان

مرهمی نیست از جغرافی

درد است جغرافی

دماوند نیست اینجا ، کوه درد است اینجا .

 

وقتی بهداشت هوا تزریق کرد ، دماوند زشت شد

وقتی مدرسه انتفاع خواست ، دماوند درد شد  

وقتی تربیت قلب هنر را دزدید ، دماوند سربه زیر شد

تربیت می گفت :

                   بازار نت داغ است ، پس هنر متری چند ؟

 

شاد نیست ریحان

چقدر تنگ است ، فضای سرویسش

حمل بس سختی است ، کوله ی سنگینش

هفته ی پیش ریحان ، سر صف حاضر شد

                                         اول شد

کوشا عنوان شد ، انتفاع اعلام شد

و دریغ از لبخند

و دریغ از کف

سر صف ، و معلم ها خاموش.

 

اسب می خواهد ریحان

تا سوارش بشود

و بتازد به دشت

تا نبیند

دماوند و دروغش را

و بگیرد سراغ از گلبول

و صداقت را

از شقایق ، از دشت.

چقدر امروز دلم می گیرد

                    و چه بوی سفری می خواهد ،

چشم ریحان ، اشک ریحان ،

                    ذهن او آشفته است

                    تزریق ، هوا ، جغرافی

                               اشک ریحان به زمین افتاده است

                                                             و دماوند شرمسار ...

 

تعلیم و تعلم عبادت است

شعر بالا به سه رویداد زیر اشاره دارد :

1-  هزینه های بالای مدارس غیر انتفاعی ( که ریحانه مجبور است در آنجا درس بخواند )

2- توزیع سرنگ های تزریق کننده ی هوا و غیر استاندارد از طرف وزارت بهداشت به بیماران خاص در بیمارستان های دولتی

3- سرقت عکس بابای ریحانه ( تصویری از دماوند ) توسط آموزش و پرورش و چاپ آن در کتاب جغرافی ریحانه ( اول راهنمایی ) ، که از قول آموزش و پرورش بابای ریحانه می بایستی برای سرقت عکسش و چاپ آن در کتاب ملی افتخار کند !!