آیا کسی هست ما را یاری کند ؟
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٤  کلمات کلیدی:

آیا کسی هست ما را یاری کند ؟

فریاد تالاسمی ایران را گوش شنوایی نیست

چند سالی است اختلال در تامین دارو و هم اکنون قطع دارو ، بیماران تالاسمی و والدین را سر درگم و نگران جان فرزندانشان کرده است و مسئولان و متولیان امر ، تحریم ها را بر فرق این فریاد ها می کوبند.

اما در آنسوتر نوشته های رسانه ، قیام بشردوستانه ایران برای تامین کامل یکسال نیازهای بیماران تالاسمی برای سوریه را نشان می دهد.!!

علیرغم در دسترس بودن راحت داروی خوراکی   EXJADE و آمپول دسفرال در کشورهای همسایه ،  اما متولیان درمانی کشور داروهای این بیماران را وارد نکرده و بیماران را مجبور به خرید و استفاده مشابه داخلی کرده  که نتیجه آن صدمات جبران ناپذیری را به دنبال دارد ، داروهای مشابه ی که اکثر پزشکان معالج نیز استفاده آن را منع کرده اند.

و اکنون در تراژدی دیگر ، مراکز درمانی از تامین خون برای بیماران تالاسمی ناتوان و عاجز ماندند و بیماران را با بی رحمی تمام طرد کرده و دم از بحران خون در پایتخت می زنند ، آیا واقعاً قطرات سرخ مهربانی در ایران خشکیده است و یا جنایت دیگری در عرصه خون توسط متولیان امر رخ داده است ؟

فیلمنامه سریال نزول انسانیت و سوء مدیریت  در عرصه درمان کشور بدست کدامین بشر دوست ایرانی نوشته شده است ؟ چه اتفاقی افتاده است که برنامه درمانی منظم این بیماران در سالهای گذشته ، هم اکنون متلاشی شده و بی رحمانه بیماران را بسوی خاموشی و مرگ هدایت می کنند ؟

بیماران ، این جنایت آشکار را فریاد می کنند اما گوش شنوایی نیست

همه با هم به این ظلم آشکار اعتراض

 و قطره های سرخ خونمان را به  بیماران هموطن خویش هدیه نمائیم.