شکوفه های زرد
ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٥  کلمات کلیدی:

- ريحانه زود باش بخواب که فردا تزريق خون داريا !

- بازم بيمارستان ! دوس ندارم !

         *********

صبح شده ... دخترم پاشو دير می شه ... چشاشو به سختی باز می کنه ... خوابم مياد ... براش زوده اين موقع صبح بيدار شدن ... پيرهن چين چينشو می پوشه و راهی بيمارستان ... تا يک روز ديگه از روزهای سختشو تجربه کنه ... رسوندمشون بيمارستان و خودم سمت کار تا عصری برم دنبالشون ...

گيسوانم را کوتاه مکن مادر !

بگذار خود را زير گيسوانم پنهان سازم

تا نبينم عدالتی را

که شکوفه های زردی

برايم به ارمغان می آورد.

شكوفه زرد