کوچهء درد
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢٩  کلمات کلیدی:

بر فراز کوه مهر رسيدی

            بگو که در اينجا شقايق پژمرد ،

و شبنم

      در انتظار رويش سبزه زار غمگين است.

  و گل نسترنی زار زار گريست

                                     و گفت :

                                     کو نوازندهء چنگ عشق ؟

                                     که هر لحظه مرا می رقصاند.

      و بگو که برگفرش کوچه هم

                              خاموش است.

           و گيسوان دخترک کوچهء درد

                                     از فراق نيسم مهر

                                                          دلتنگ ....

 

Click to get more mails   @ companie_eshgh

شايد تا چند وقت نتونم بنويسم ....