شکفتن و سبز شدن در انتظار توست !
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۳  کلمات کلیدی:

آنه !

    تکرار غريبانه روزهايت چگونه گذشت

                            وقتی روشنی ِ چشمهايت

                            در پشت پرده های مه آلود اندوه

                                                                  پنهان بود.

با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکی ات

                                      از تنهايی معصومانه دستهايت

آيا می دانی که در هجوم دردها و غمهايت

                             و در گير و دار ملال آور دوران زندگی ات

                                             حقيقت زلالی درياچه ی نقره ای نهفته بود.

آنه !

اکنون آمده ام تا دستهايت را

                  به پنجه ی طلايی خورشيد دوستی بسپاری

                                    در آبی بيکران مهربانی ها به پرواز درآيی.

و اينک آنه

شکفتن و سبز شدن در انتظار توست

در انتظار توست.