شرمنده کرد ما را همشهری !

شرمنده کرد ما را همشهری

اعتراض به بی احترامی  از سوی روزنامه ی همشهری

photo

چند تن از دوستان سایت های مختلف از طریق پیامك !!  چاپ عکس پرده را برداريم بدون ذکر نام عکاس را در صفحه اول روزنامه همشهري به حقير اطلاع دادند. روزنامه مورخه ٣١ مرداد ٨٦ همشهري و عكس ثبت شده توسط حقير را در صفحه اول روزنامه آن دیدم.بسیار ناراحت و متاسف شدم. نه برای این كه عكس بنده بود یا بخواهم ارزش گذاری برای این ثبت كنم. فقط تاسف برای بی احترامی به هنر عكاسی و عكاسان. هنوز اصحاب رسانه ها و این بار روزنامه همشهری توان برداشتن پرده را ندارند تا بتوانند معنای ارزشگذاری و قوانين را درك كنند. خود را داعیه ی ارزشها و معنویت های بیشمار می دانند اما می بینم كه بیگانگان از ما پیشترند. با ارسال این ثبت  در وبلاگم اعتراض شدید خود را به روزنامه همشهری براي اين بي احترامي اعلام می كنم.

/ 2 نظر / 31 بازدید
amrollah

سر فدای دوست کردن نزد ما دشوار نيست گرچه اين ناقابلی ها قابل گفتار نيست *اول سخن ببخشای که بی دعوت آمدیم و ...* درود اومديم تا عرض ادبی کرده باشيم بر استان کبريايی حضرت دوست اميد انکه هماره کامروا باشيد چشم به راه خواهم داشت تا تو آیی و ... بدرود