آنها بازیچه اند !

آنها بازیچه اند

شما در این جهان پهناور کسی را به من نشان بدهید که ابرها را بیش از من دوست داشتهباشد! یا چیزی زیبا تر از آنها نشانم دهید. آنها بازیچه اند و آسایش چشمها و برکتو هدیه پروردگار . آنها هم خشم و هم قدرت مرگ آفرینی در خود نهان دارند و هم لطیف ونرم. آرام و نرمخوی چون روح نوزادان و زیبا و فیاض مانند فرشتگان خدا.ولی در عینحال دلتنگ و افسرده ....

 آه که این ابرهای نا آرام چقدر زیبا هستند! من کودکی ناآگاه و نادان بودم و آنها را دوست می داشتم. به آنها نگاه می کردم و نمی دانستم که منهم مثل همین ابرها در زندگی سرگردان خواهم گشت. به هر جا عین بیگانگان سفر خواهمکرد .بین زمان و جاودانگی سرگردان خواهم شد.

هرمان هسه

/ 7 نظر / 26 بازدید
مروارید

سلام سلام مهربان متن خیلی زیبایی بود[دست] راستی مهربان عکست هم خیلی زیبا بود[دست] استاد................[خنده][گل]

عقیق

سلام بر مهربان یاد ایام اینجا که می ایم بسیاری از خاطرات برایم تداعی میشود. ان زمانها که مرتب می نوشتید و ما هم می امدیم... ریحانه گل ما را ببوسید. همیشه دعا گویش هستم. در مورد ابرها توصیه می کنم سری به صحیفه سجادیه یزنید ،دعای حضرت در مورد ابر و باران فکر کنم دعای ششم باشد. ابر و باران ورعد... سربازان فرمانبردار الهی که امور ما را به امر صاحب و مسبب الاسباب را سبب میشوند و چه اسان و بی تفاوت سالهاست از کنارشان میگذریم و به حکمتشان اگاه نیستیم. شاد باشید در پناه خداوند متعال. [گل]

مامانی هستی

سلام ماه شعبان مبارک با آب ِ طلا نام ِ حسین قاب کنید با نام ِحسین یادی از آب کنید سربلند و جاوید شوید تا آخر ِعمر گر تکیه به ارباب کنید یا حسین ادرکنی به روزم

مروارید

اگر بخواهید پروردگارتان را بشناسید معماها را کنار بگذارید. در پیرامونتان بیاندیشید او را همبازی کودکانتان خواهید یافت! سر بلند کنید و آسمان گسترده را بنگرید،او را در میان ابرها خواهید یافت در حالی که دستهای خود را در آذرخش گشوده است و با باران بر زمین فرود می آید. خوب بنگرید! تا پروردگارتان را ببینید. لبخند او در غنچه ها و شکوفه ها است و چون بر خیزد به وسیله ى شاخه های در ختان دست تکان می دهد! جبران خلیل جبران

ع1

اما من خمچنان کودکی نا آگاه و نادان هستم و باز هم آنها را دوست دارم...و سرگردان بودن را بیشتر...خوبی بابا سعید...دلم براتون تنگ شده...دیگه خیلی کم مینویسید...ریحانه جون ما چطوره...؟اصلا دیگه ما رو یادتون هست...؟ امان از مشکلات زندگی...تمومی نداره بابا سعید...خودم میدونم...[گل]

مامانی هستی

سلام ابرهای آسمانت هنوز بارانی نشده اند تا بر کویر خشک دل این خواهر کمی آبیاری کنند؟