آیا کسی هست ما را یاری کند ؟

آیا کسی هست ما را یاری کند ؟

فریاد تالاسمی ایران را گوش شنوایی نیست

چند سالی است اختلال در تامین دارو و هم اکنون قطع دارو ، بیماران تالاسمی و والدین را سر درگم و نگران جان فرزندانشان کرده است و مسئولان و متولیان امر ، تحریم ها را بر فرق این فریاد ها می کوبند.

اما در آنسوتر نوشته های رسانه ، قیام بشردوستانه ایران برای تامین کامل یکسال نیازهای بیماران تالاسمی برای سوریه را نشان می دهد.!!

علیرغم در دسترس بودن راحت داروی خوراکی   EXJADE و آمپول دسفرال در کشورهای همسایه ،  اما متولیان درمانی کشور داروهای این بیماران را وارد نکرده و بیماران را مجبور به خرید و استفاده مشابه داخلی کرده  که نتیجه آن صدمات جبران ناپذیری را به دنبال دارد ، داروهای مشابه ی که اکثر پزشکان معالج نیز استفاده آن را منع کرده اند.

و اکنون در تراژدی دیگر ، مراکز درمانی از تامین خون برای بیماران تالاسمی ناتوان و عاجز ماندند و بیماران را با بی رحمی تمام طرد کرده و دم از بحران خون در پایتخت می زنند ، آیا واقعاً قطرات سرخ مهربانی در ایران خشکیده است و یا جنایت دیگری در عرصه خون توسط متولیان امر رخ داده است ؟

فیلمنامه سریال نزول انسانیت و سوء مدیریت  در عرصه درمان کشور بدست کدامین بشر دوست ایرانی نوشته شده است ؟ چه اتفاقی افتاده است که برنامه درمانی منظم این بیماران در سالهای گذشته ، هم اکنون متلاشی شده و بی رحمانه بیماران را بسوی خاموشی و مرگ هدایت می کنند ؟

بیماران ، این جنایت آشکار را فریاد می کنند اما گوش شنوایی نیست

همه با هم به این ظلم آشکار اعتراض

 و قطره های سرخ خونمان را به  بیماران هموطن خویش هدیه نمائیم.

/ 2 نظر / 47 بازدید
سعیده عباسی

سلام مهربان اینجا کسی نیست صدایمان را بشنود...اینجا اشک در بن بست های عدالت فریاد می کشد...اینجا تنها درس شرارت را می آموزند...آری... رسما هستی را به سخره گرفته اند تا دست رد به سینه ی مهر ابدی زنند.....(سعیده عباسی) تنها خدا ......

...///

افسوس نه ..افسوس و صد افسوس که صدای افسوس ما هم بی صدا می شکند و درمانی ندارد درود سعید عزیز .کجایی شما چقدر دنبالت گشتم تا دوباره پیدات کردم .ولی می بینم اخرین ‍ستت مربوط بهسال گذشته است لطفا بنویس تا باتو باشیم عزیز...///